PSYCHOWALKMANY                    JAZYKOVÉ KOMPLETY                   REFERENCIE                  KONTAKT 

Úvod

Psychowalkmany

Jazykové komplety

Referencie

Kontakt

..........................................................

NOVINKA mp3 nahrávky


       
..........................................................

        
Značkové notebooky HP za najnižšie ceny !!

hpNB
- 3 roky záruka
- doprava zdarma
- vlastná konfigurácia


     ...........................................................

  AVS prístroje - psychowalkmany  

Rýchle učenie - cudzí jazyk bez bifľovania gramatiky a slovíčok. Nadobudnuté vedomosti sa ukladajú do dlhodobej pamäte, sústredenie a schopnosť učiť psychowalkman výrazne zlepší. Budete hovoriť a dorozumiete sa po anglicky alebo po nemecky, bez skúšok a trémy z testov. Superlearning je relax.         
Audiovizuálny stimulátor alebo hovorovo psychowalkman je (prenosný) prístroj na reguláciu stavov vedomia pomocou audiovizuálnej stimulácie (AVS). Súčasťou prístroja sú okuliare so svetelnými diódami a stereoslúchadlá. 

Periodické optické stimuly sú privádzané na LED diódy okuliarov a súčasne pôsobí cez stereoslúchadlá prepracovaná periodická zvuková stimulácia. Frekvencia a typ stimulácie sa postupne mení. Je určená pre rôzne špecifické ciele. 

Počas stimulácie dochádza v mozgu k efektu strhávania rytmov, ktorý spôsobuje postupné prelaďovanie z jedného stavu vedomia do iného. Pri mnohých zámeroch už samotné "prepnutie" do iného stavu mozgu je žiadaným a konečným cieľom (relaxovanie, zaspanie, dodanie energie). 

Pri zložitejších cieľoch pomáha stimulácia synchronizácii (kooperácii) práce ľavej a pravej hemisféry mozgu. U bežného človeka je väčšina aktivít mozgu lokalizovaná prevažne v jednej z hemisfér, pričom, veľmi zjednodušene povedané, ľavá korešponduje prevažne s lineárnymi a logickými úlohami a pravá skôr s intuitívnym, podvedomým a priestorovým spracovaním informácií. 

Vedné odbory, ktoré sa zaoberajú zdokonalením činnosti a výkonnosti ľudského mozgu pomocou audiovizuálnej stimulácie sa nazývajú neurotechnológie. Sú zoskupením rôznych techník, založených hlavne na praktickom využití vedeckých poznatkov a technológií, ale aj na poznatkoch starobylých duchovných učení. 
Psychowalkman na základe vedeckých poznatkov rešpektuje prírodné funkcie a zákonitosti mozgu a telesných biorytmov. Stimuluje mozog k tomu, aby lepšie, rýchlejšie a efektívnejšie využil svoju kapacitu a schopnosti. Psychowalkman vysiela svetelné a zvukové pulzy, ktoré majú naprogramovanú frekvenciu. V závislosti na frekvencii vzniká buď v zrakovom alebo sluchovom centre aktivita kopírujúca stimulačnú frekvenciu.

Zdravotné využitie AVS prístroja:                               Kondičné
využitie AVS prístroja:
                

problémy so spánkom                                                     odstránenie spánkového dlhu

depresie                                                                       odstránenie negatívnych pocitov

únava                                                                              odstránenie stresu, únavy, podráždenosti

ľahké mozgové dysfunkcie                                     problémy s koncentráciou

apatické chovanie                                                           zlepšenie pamäte, učenia

poúrazové stavy                                                        odstránenie trémy

migréna                                                                           zvýšenie tvorivosti

iné bolesti                                                                     meditácia

stres                                                                                cielené odstraňovanie návykov a závislostí

úzkosť                                                                          transformácia osobnosti  

zníženie vysokého krvného tlaku                                     sebapoznávanie

zvýšenie imunity                                                        zábava

alergie                                                                              regenerácia, relax

Hladiny vedomia

 
Ako funguje mozog a aké sú hladiny vedomia                                                         
     Činnosť mozgu prebieha na princípe výmeny elektriny.Všetky mozgové bunky spolu komunikujú pomocou elektrických výbojov, ktoré neustále prúdia mozgom. Podľa rýchlosti čiže frekvencie týchto výbojov je činnosť mozgu pomalšia alebo rýchlejšia. Tento jav objavil v roku 1926 angličan W. Grey, ktorý tiež zistil, že existujú 4 základné stavy mozgu, ktoré nazval hladiny vedomia (každá hladina vedomia má určité frekvenčné rozpätie, ktoré sa meria v hertzoch za sekundu - Hz/s.)

       Hladina delta (0,5-3 Hz) - hlboký útlm všetkých mozgových funkcií, hlboký bezsenný spánok a hlboká relaxácia. Organizmus sa regeneruje. 
     Hladina theta (4-7 Hz) - čiastočný útlm vedomia, mozog nereaguje na vonkajšie podnety. Spánok doprevádzaný snením, podporuje predstavivosť a tvorivosť.
     Hladina alfa (8-13 Hz) - stav základného uvoľnenia, mozog sa nezaoberá myslením. Používa sa pri relaxáciách, meditáciách a liečení. Dochádza k stimulácii pamäte a schopnosti učenia, k odstráneniu stresov a únavy, k posilneniu a regenerácii všetkých životných funkcií. V bežnom živote sa v hladine alfa nachádzame každé ráno pri prebúdzaní a každý večer pri zaspávaní.
    Hladina beta (14-a viac Hz) - stav vedomého sústredenia na vonkajší svet. V tejto hladine sa nachádzame prevažnú časť dňa. Vyššie frekvencie (nad 20 Hz) dosahujeme pri vysokom duševnom výkone alebo pri stresových situáciách.

     Odlišné funkcie ľavej a pravej mozgovej hemisféry dokázal držiteľ Nobelovej ceny za lekárstvo R. W. Sperry. Ľavá hemisféra má na starosti analytické myslenie, verbálnu komunikáciu, detaily kontrolu, posudzovanie alebo akciu. Pravá hemisféra riadi emócie, intuíciu, priestorové vnímanie. Tento poznatok umožňuje niekoľkonásobne efektívnejšie učenie. Probémy so zapamätávaním sú totiž spôsobené najmä nevyužívaním pravej polovice mozgu a preťažovaním ľavej.